Náš projekt má ukázat na problém, vysvětlit ho a navrhnout řešení. Snad se nám to povedlo

Kalkulace
Jsme si vědomi, že řešení námi popsaných nedostatků je spjato s finančními náklady, které jsme v našem projektu neřešili. Domníváme se, že se vzhledem k celkovým investicím do infrastruktury a turistického ruchu se nejedná o přílišné náklady, navíc se ve spoustě případů bude jednat spíše o organizační opatření. Za ideální považujeme např. vytvoření panelů ve spolupráci se školami, propojení stávajících subjektů s informačním systémem Brna (oni budou předávat všechny informace o Brnu, na jiných pracovištích budou na oplátku turisté dostávat informace o nich). Jako další možnost se jeví spolupráce se subjekty komunikující s velkou skupinou turistů (například DPMB, Veletrhy Brno, ČSD, ČSA, autobusový dopravci, …) Výrazně by měl pomoci i infoleták. Jako další možnost se jeví i zapojení dalších subjektů, které jsou závislé na turistickém ruchu – především hotely. Dále by mohlo pomoci i rozložení naplňování projektu v čase.

Shrnutí
Pokud jste došli až sem, zřejmě už víte, co se nám v Brně nelíbí a co bychom chtěli změnit. Ve zkratce je to tohle: Město Brno má málo informačních turistických center vůči ostatním městům v ČR. Ze dvou je známe jen jedno. Nelíbí se nám malý počet informačních panelů, které jsou turisty velmi oblíbené kvůli své "mobilitě" a navíc dokáži poskytnout většinu důležitích informací kdekoliv na ulici. Také jsou zdrojem historie a poznání. Navrhujeme vybudování nových turistických cest, jak pro "památek-chtivé", také i pro školní výlety a samotné obyvatele Brna.

Závěrečné zhodnocení projektu
Tento projekt byl pro nás obrovským přínosem a jsme velice rádi, že jsme se ho zúčastnili a že jsme měli možnost objevit spoustu zajímavých informací o Brně, ale bohužel jsme objevili i nedostatky ale pokusili jsme se Vám v naší práci navrhnout jejich řešení. Děkujeme všem pořadatelům a vůbec všem lidem, kteří nám pomohli tento projekt uskutečnit. Děkujeme za pozornost.


Projekt vytvořili:
Kamil Zeman - grafické zpracování, prezentace, fotodokumentace
Tomáš Pohl - texty, fotodokumentace, ankety, infobrožurka
David Zouhar - zpracování ankety, korektura


Kamil Zeman © 2006 | Gymnázium Brno-Řečkovice | XHTML/CSS | Vytvořili Kamil Zeman, Tomáš Pohl, David Zouhar