Máme vizi, jak vyřešit všechny popisované problémy a to s minimálními náklady

Úvod do realizace
Leckdo by mohl říct, že se snažíme pouze "pomlouvat", ale není tomu tak. Náš projekt je koncipován i jako určité řešení popisovaných problémů. Přitom se snažíme vycházet z co nejmenších nákladů. Kromě těchto již „standardních služeb“ provozuje infocentrum průvodcovské služby po městě Brně, ale v jíných místech jižní Moravy. Co už mnoho z nás neví je, že nabízí také rezervaci vstupenek na akce konané v Brně nebo exkurze do pivovarů Černá hora a Starobrno.

Řešení počtu TIC
V tomto případě není nad čím uvažovat. Center je málo a je potřeba to změnit. A to samozřejmě tak, že by se měla zřídit další. Nejméně jedno, ale podle nás by byla optimální čtyři TIC, tudíž dvě nová. Ta současná jsou umístěna na Staré radnici a na ulici Nádražní. Naše nová centra by měla být rovněž ve středu města (viz Návrh na umístění nových center)

Při naší obchůzce Brnem jsme narazili na velmi zvláštní věc. V areálu Petrova jsme objevili nové Informační kontaktní centrum Biskupství brněnského. Je to dokonale vybavené a pohodlné místo pro získávání informací. Prostory centra jsou vybaveny počítačovou kavárnou, místností s informačními panely a LCD monitory a místností s pultem, za kterým nepřetržitě sedí pracovnice ústředí a podává potřebné informace. Toto místo je dokonalé informační centrum, ale bohužel podává informace pouze o Petrovu a ostatní brněnských diecézích. Myslíme, že je veliká škoda, že takový skvělý zdroj informací má tak omezený sortiment služeb. Navrhujeme, aby se služby o kostelech a katedrálách rozšířily i na jiné památky a údaje o městě Brně. Domníváme se, že tato instituce by měla být „přestavěna“ na Turistické informační centrum na evropské úrovni. Ušetřilo by to čas, peníze a prostory.
Návrh na umístění nových infopanelů
V části „Infopanely - pouliční informace“ jsme uvedli, proč jsou informační panely u turistů velmi oblíbené. Proto by vybudování nových zvedlo mínění všech o péči o brněnský turismus. Při naši „obhlídkové cestě“ po Brně jsme již na pár informačních panelů narazili, a to hlavně u těch nejvýznamnějších památek, jako je Špilberk nebo Petrov. Byly zpracované poměrně zdařile, ale při naší anketě většina dotázaných odpověděla, že by nebylo vůbec špatné postavit nové infopanely i na takovýchto místech.

Informační panely chybí hlavně u těch méně známých památek, které však jsou turisty hojně navštěvované. Např. kostel sv. Jakuba nebo kapucínský klášter. Zde se přímo nabízí umístit takovýto panel, protože každý den tu projdou desítky turistů i bez průvodců, a právě pro ty lidi by měly být tyto informační tabule zdrojem informací.

Je také dobré pamatovat na zahraniční turisty, kteří nemají možnost si panel přečíst. Proto by na panelu měly být dva jazyky. Čeština a např. angličtina. Mohli by si to vzít na starosti brněnské jazykové školy.

Informační panely však také nemusejí být zdrojem jenom historických údajů o památkách. Brňané by určitě ocenili, kdyby se například na místě nějakého dopravního uzlu nebo před velmi frekventovanými místy (např. Galerie Vaňkovka) mohli zjistit, kde se jak nají, jak se do restaurace dostat, nebo kde si koupit jaké oblečení. Součástí panelu by byla interaktivní mapa, jako je tomu například na ulici České. Panel by byl zároveň díky vysokému počtu všudypřítomných lidí chráněn před vandalismem.


Infoletáky
Velice podstatnou věcí je, aby lidé o centrech věděli a aby pro ně nebyl problém je ve městě najít, a proto jsme vymysleli tzv. „informační letáky“. Jsou to klasické prospekty na kterých najdeme pozici TIC, popis jejich služeb, návrh na vyzkoušení „městské rally“ a její deskripce a otevírací doby jednotlivých památek. Tyto prospekty by měly být umístěny na místech, kudy turisté do města přijíždějí. Například na letišti, na hlavním nádraží, na čerpacích stanicích na okraji města a na jiných strategicky výhodných místech. Na zadní stranu letáku doporučujeme umístit reklamu, která plně pokryje výdaje na tento návrh.

Projekty školám, gymnáziím
Jedno z řešení výstavby nových informačních panelů by mohlo být zadání projektů brněnským školám a gymnáziím. Z vlastní zkušenosti můžeme říct, že práce na takovýchto infopanelech je pro studenty dobrým zpestřením jinak tak stereotypní výuky. Dohled by zařizovali pedagogové historici nebo učitelé zeměpisu, kteří mají o Brně již určitě hodně nastudováno. Ne každá škola se může dnes pochlubit, že má v centru Brna svůj vlastní informační panel, na kterém se podíleli její studenti.

Dále se nabízejí možnosti, jako je organizování další projektové soutěže, s cílem vytvořit návrh takovéto informační tabule nebo panelu. Myslíme, že o soutěžící by nebyla nouze.


Kamil Zeman © 2006 | Gymnázium Brno-Řečkovice | XHTML/CSS | Vytvořili Kamil Zeman, Tomáš Pohl, David Zouhar