V Brně je málo turistických informačních center (TIC), přitom poptávka o ně převyšuje nabídku

Činnost infocenter
Úkolem turistických informačních center v Brně je informovat veřejnost, ať už zahraniční či domácí, o městě Brně, jeho historii, památkách nebo třeba jaké sportovní aktivity se dají v Brně provozovat. Poskytuje informace o kulturních akcích, vlakových a autobusových spojích, nebo Vám třeba poradí při zjišťování potřebných služeb spojených s turistickým servisem. Pokud máte zájem o výlet po památkách UNESCO, do Slavkova u Brna, Telče na Mohylu míru nebo do Znojma, Kroměříže a jiných měst, můžete opět využít brněnské turistické centrum. Dají se zde koupit upomínkové předměty, suvenýry, různé publikace, jízdenky, programy kin, klubů a divadel, různé letáky a spousty dalších věcí souvisejících s Brnem.

Kromě těchto již "standardních služeb" provozuje infocentrum průvodcovské služby po městě Brně, ale i v jiných místech jižní Moravy. Co už mnoho z nás neví, je, že nabízí také rezervace vstupenek na akce konané v Brně, nebo exkurze do pivovarů Černá hora a Starobrno.

Tohle je samozřejmě jen výčet všech možností centra. Pokud tedy navštívíte Brno, nebylo by špatné se zajít do turistického informačního centra podívat na vlastní oči.

Naše návštěva informačního centra
V našem harmonogramu jsme si vyhradili jeden den na prohlídku města, abychom "zmapovali terén". Součástí bylo i navštívení TIC na ulici Radnická. Hned ze začátku nás překvapilo množství lidí zajímající se o informace právě zde. A nebyli to jenom anglicky mluvící turisté, ale i turisté z tuzemska. Trošku bylo ale zklamáním absence nějaké větší informační tabule.

Počet TIC v Brně a jejich umístění
V současné době jsou v Brně dvě Informační turistická centra. Jedno se nachází na ulici Radnická v průchodu do Staré radnice a druhé je umístěno na ulici Nádražní (nepočítáme TIC v areálu BVV, kvůli jeho naprosto nevýhodné poloze) viz mapka. Jak jsme zjistili při naší anketě, tak TIC na Staré radnici je známější a o centru na Nádražní ulici se téměř vůbec neví. To je obrovská chyba, protože tím jako bychom si ubírali další infocentrum.
Málo Infocenter
Pokud srovnáme počet TIC v našem městě (v současné době dvě) a jiných městech ČR, tak jsme na tom opravdu špatně (např. Veselí nad Moravou – 6 TIC). Jak vyplývá z naší ankety je jasné, že i „Brňáci“, ale především turisté by uvítaly, kdyby bylo center více a kdyby se o nich více vědělo. Téměř každý dotázaný turista odpověděl, že centrum v Brně využil, ale že pro něj nebylo vůbec jednoduché ho najít. Více v sekci řešení.

Další infocentra u nás i v zahraničí
Pokud bychom měli srovnat kvalitu informačních center u nás a v zahraničí, co se týče kvality služeb poskytovaných v centrech, nejsme na tom vůbec špatně. Co se týče počtu, tak to už není tak dobré. Pro názornou ukázku nabízím několik srovnání s městy se zhruba stejným počtem obyvatel.V Brně jsou v současné době dvě informační turistická centra. Například v Bratislavě jsou čtyři info-centra. V Budapešti sedm a v Barceloně dokonce rovných 41. To se s Brnem opravdu nedá srovnat.


Kamil Zeman © 2006 | Gymnázium Brno-Řečkovice | XHTML/CSS | Vytvořili Kamil Zeman, Tomáš Pohl, David Zouhar