Infoproblémy Brna - prezentační materiály


Infoproblemy.exe - prezentace formou spustitelné aplikace ( Download )
Infoproblemy.jpeg - jednotlivé snímky prezentace v jpeg ( Download )
Infoproblemy.html - prezentace v swf (je potřeba mít flash player) ( Download )

Tyto materiály primárně slouží k představení našeho projektu před hodnotící komisí v soutěži "problémy našeho okolí jsou i naše společné problémy"