Ankety

Ankety
Průzkum veřejného mínění je pro většinu podobných projektů naprosto nepostradatelný. Vypovídá o názoru ostatních obyčejných lidí, kteří se o dané téma podrobněji nezajímají.

Tuto anketu jsme rozdělili do dvou částí. První část byla zaměřena na studenty naší školy, tudíž na lidi mladé, kteří jsou na tomto městě závislí a kteří se baví a vyrůstají právě v Brně. Druhá část byla orientována na jednotlivé věkové skupiny a vznikala přímo na ulici. Ptali jsme se domácích i zahraničních turistů, ale i brněnských občanů na jejich názor. Měli jsme rozdělené skupiny podle věku na studenty, střední věk a důchodce. Na konci jsme pak většinu otázek sečetli, kromě jedné, kde si alespoň můžete udělat svůj vlastní názor.

Školní anketa
Anketu ve škole jsme prováděli pomocí webového dotazníku v hodinách informatiky. Vypracována byla studenty od 14 do 16 let. Celkem odpovědělo přes 150 studentů.

Anketa ve škole

Dalo se to čekat
Předpokládali jsme, že většina se vyjádří neutrální odpovědí. Co to ale znamená pro Brno? Podle nás tento výsledek jen napovídá tomu, že město má na to být evropským městěm, jak se sluší a patří, jen je ještě potřeba pořádně zapracovat a to nejen v oblasti turistiky.Anketa v ulicích Brna


Studenti rádi chodí po památkách
Tuhle otázku máme rozdělenou na skupiny, které náš tříčlenný tým "stopoval" na ulici a kladl jim otázky. Jak je vidět, téměř všichni by rádi uvítali více informačních center a jen málo by raději vidělo peníze někde jinde. Nejvíce byli pro výstavbu studenti a to zejména z vysokoškolských kolejích.
Legenda: Levý sloupec = ano, pravý tečkovaný sloupec= ne.


Anketa v ulicích Brna

Největší překvapení
Když jsme tuto otázku vymýšleli, nenapadlo nás, že bude mít takový úspěch. Kromě asi dvou lidí (kteří mimochodem vysvětlovali, že žádnou trasu nepotřebují, že už mají Brno prochozené) všichni odpověděli kladně. Ať se jednalo o důchodce či studenty, všichni s námi souhlasili, že taková "akce" by nebyla vůbec k zahození.Anketa ve škole

Studenti znají infocentra
Informační centra, podle výsledků ankety, znají spíše starší studenti (15-16 let).Anketa ve škole

Když učení, tak zábavnou formou
V anketě ve škole jsme tuhle otázku rozepsali tak, aby každý pochopil o co se jedná, takže pro nás bylo milým překvapením 65% souhlas.Anketa ve škole

Návštěva města
Během našeho studia jsme již několikrát byli ve městě, podívat se na brněnské památky. Proto nás zajímalo hlavně to, zdy studenti vůbec registrují takovéto panely. Pokud sečteme všechny "Ano" hlasy, pak dospějeme k názoru, že zájem studentů o infopanely je na dobré úrovni.Anketa v ulicích Brna

Dostali jsme spousty návrhů
Každý si může myslet, že informační panely jsou čistě jen "památkovou záležitostí". Ne každého však napadne, že by se dali takového panely či tabule použít také k informacím ohledně zpráv, počasí nebo třeba výsledky sportovních klání. Historie však stále převládá.Anketa v ulicích Brna

Turisté nevědí o infocentrech
Další s překvapivých výsledků. Turisté zřejmě moc nevědí o brněnských informačních centrech a to je škoda.Anketa ve škole

Internet vládne světu
Sice žádné překvapení, protože v dnešním přetechnizované době se není čemu divit. I tak ale překvapil větší zájem o zkoumání historie přímo u zdroje než v literatuře.Anketa v ulicích Brna

Panely vedou
Protože informační tabule a panely určitou částí naharazují "živé" průvodce, zajímalo nás, čemu by dali lidé přednost. Jako zdůvodnění většina uvedla finanční stránku věci.
Anketa v ulicích Brna i ve škole

Udělejte si názor
Jako poslední zde, ale mezi prvními kladené byli následující otázky. Na nich záleželo celé naše snažení. Naštěstí pro nás dopadly dobře, protože opravdu většina lidí by chtěla větší počet infocenter a informačních panelů. Zajímavá je třetí otázka, kterou jsme kladli ve škole a chtěli jsme tím zdůvodnit naše plány "rozdat" projekty, týkající se infopanelů, školám a gymnáziím. Podle výsledků by tedy zájem ze strany studentů určitě byl.


Kamil Zeman © 2006 | Gymnázium Brno-Řečkovice | XHTML/CSS | Vytvořili Kamil Zeman, Tomáš Pohl, David Zouhar